Wednesday, June 10, 2009

റാഗി

കര്‍ണാടകയിലെ പാടങ്ങളില്‍ നെല്ലിനെക്കാളും കാണാറുള്ളത്‌ റാഗിയാണ്... മാണ്ഡ്യയക്കടുത്തുള്ള പാടങ്ങളില്‍ കണ്ട കാഴ്ചകളില്‍ ചിലത്:


1 Comments:

Blogger Alsu .... said...

റാഗിന്ന് പറഞ്ഞു കേള്‍വിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു കണ്ടതില്‍ സന്തോഷം :)

June 10, 2009 4:32 PM  

Post a Comment

<< Home